Forslag fra Miljøpakken får kraftig motbør

Vil slipe ned gatestein i Kongens gate for å lage sykkelfelt i hver retning

Et forslag om sykkelfelt i hver retning i Kongens gate skaper sterke reaksjoner hos Byantikvaren. Miljøpakken vil slipe ned brosteinen for å gjøre gata mer sykkelvennlig.

Steinsliping. Miljøpakken vil lage sykkelfelt i hver retning i Kongens ate ved å slipe ned brosteinen.  Foto: Illustrasjon: Miljøpakken

Miljøpakken ønsker å legge bedre til rette for sykling på brosteinen i Kongens gate øst for Torvet, fra Kjøpmannsgata til Nordre gate, ved at det slipes to felt med en bredde på 1,5 meter midt i hvert kjørefelt.