Psykisk syke «Lisa» klarer seg ikke alene. Hun ble utskrevet med en pakke sobril da korona kom

Psykisk syke pasienter blir utskrevet for at helsevesenet i Trondheim skal være rustet for å ta imot flere koronasmittede.

«Lisa» har vært tydelig på at hun ikke kan være alene i den kritiske fasen av livet hun er inne i nå. Hun ble bedt om å flytte ut av helsehuset på grunn av koronaberedskap.   Foto: THERESE ALICE SANNE

I februar ble «Lisa» fra Trondheim innlagt på et distriktpsykiatrisk senter i kommunen på grunn av sterk angst og depresjon. Etter om lag én måned ble hun flyttet over til en annen institusjon i Trondheim, hvor pasienter får bo og oppholde seg døgnet rundt.