Trondheim kartlegger ansatte for ny kriseplan:

300 kan bli flyttet til andre jobber for å takle koronakrisen. Tolkesjef Bernt (48) blir sykepleier

Trondheim kommune jobber på spreng for å kartlegge kompetansen til alle ansatte for å kunne fylle viktige jobber under koronapandemien.

Fra tolketjenesten til helsevesenet. Det er fire år siden Bernt Sylthe sist jobbet som sykepleier. Her fotografert ved Nidarvoll helsehus i 2013. Til h.. hjelpepleier Liv Eggen Rønning.   Foto: Kjell A. Olsen

Organisasjonsdirektør Elin Rognes Solbu i Trondheim kommune viser til at det kan bli nødvendig å omprioritere ansatte til helt andre oppgaver enn de har i dag. Årsaken er blant annet at det kan bli behov for å styrke enkelte områder framover med flere ansatte.