Får Norges første statsgaranterte korona-lån

Levanger-bedriften Ritek er innvilget landets første statsgaranterte korona-lån.

Ritek blir de første i landet som får statsgarantert korona-lån. - Det er bråstopp i leveransene fra Italia. Det betur at vi ikek får gjort ferdig mange traktorhengere, sier daglig leder Hilmar Olsen. Her er han sammen med sveiser Tomas Myhre.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Dette er en del av myndighetenes tiltakspakke hvor det etableres statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Tiltaket har en samlet ramme på 50 milliarder kroner.