- Unge demente er en forsømt gruppe

Marte Kvello-Alme er doktorgradsstipendiat i medisin og forsker på unge demente. Hun mener kommunene må samarbeide for å tilrettelegge gode tilbud for demente mellom 30 og 65 år.

Marte Kvello-Alme vil at unge demente skal få bedre tilrettelagt oppfølging.   Foto: Leif Arne Holme

I Norge finnes det rundt 2000 mennesker i alderen 30 og 65 år som lever med demens. I Trøndelag var tallene pr. 1. juli 2016 171. Det totale antall personer med demens der symptomene oppsto før 65 års alder, i vår region, er 390.