Mange bedrifter vil ha smittevask

Ove Kvam bruker samme middel til å bekjempe koronaviruset som MRSA-bakterien. Men nå er det helseinstitusjoner som skal smittevaskes - ikke grisefjøs.

Ove Kvam lager desinfeksjonsmiddel selv og fyller opp dispensere som han har kjøpt rundt omkring. - Vi har prøvd å være kreativ ved å fordele mest mulig av hånddesinfeksjonsproduktene til så mange som mulig.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Renholdsfirmaet Kvam Agentur i Levanger har travle dager, og blir nærmest nedringt av bedrifter og private som ønsker produkter til desinfisering og smittevask.