Slik jobber kommunene for å spore koronaviruset:

Smittedetektivene

Smittejeger Eli-Anne Skaug og kollegene i Trondheim har jobbet trettentimersdager i kampen mot koronaen.

- Det er kommunen som har håndtert koronakrisen til nå. Sykehusets arbeid har fått ufortjent mye oppmerkomhet, sier enhetsleder Hilde Myhre ved enhet for legetjeneste og smittevern i Trondheim kommune.