Jernbanedirektoratet stikker kjepper i hjulene for planene om flere tog på Trønderbanen: Foreslår to tog i timen tidligst i 2026

Samferdselspolitiker Karin Bjørkhaug (Krf) er sterkt kritisk til forslaget fra Jernbanedirektoratet.

Trondheim 31. desember 2016 Et type 93 tog, lokaltoget fra Røros til Trondheim, passerer Skansen stasjon kl. 0921. Foto: Morten Antonsen  Foto: Morten Antonsen

– Først ba Jernbanedirektoratet oss om å gå for en løsning med delvis elektrifisering og flere andre tiltak, slik at det frekvensen kunne økes raskt. . Så foreslår de selv at dette ikke skal skje før etter 2028. Det er ikke greit, sier Bjørkhaug, som er leder for hovedutvalg transport i Trøndelag fylkeskommune.