Giske med varsko: - Nedstengingen er en forskjellsbombe

Trond Giske mener forskjellene blant innbyggerne forverres ytterligere med et nedstengt Norge. Han peker spesielt på fem områder hvor det slår hardest ut.

- Det er helt åpenbart at byrdene ikke blir likeverdig fordelt, mener Trond Giske.  Foto: Roar Blåsmo-Falnes

– Smittevernhensyn må veie tyngst i vurderingen av hvor lenge de ulike nedstengnings-tiltakene varer. Det får fagfolk vurdere. Men vi må ta på alvor at nedstengningen er en ulikhetsbombe, sier han.