Innleide helsearbeidere bodde sammen i bofellesskap:

- Det finnes ikke noe regelverk som kunne hindret dette

Helsedirektør Helge Garåsen mener det er uheldig desto flere helsearbeidere som bor sammen i bofellesskap. Kommunen har nå gått ut med råd om at innleide vikarer ikke kan bo på denne måten.

Helsedirektør Helge Garåsen mener det er uheldig desto flere helsearbeidere som bor sammen i bofellesskap. Kommunen har nå gått ut med råd om at innleide vikarer ikke kan bo på denne måten. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: Terje Svaan

- Det er klart at desto flere helsearbeidere som bor sammen i bofellesskap - det gir en helt annen risiko enn om en familie bor sammen - da sett i forhold til tjenestene de skal yte, sier Trondheims helsedirektør Helge Garåsen til Adresseavisen.