Fare for svært store skred

Ekstrem rasfare i Trollheimen: «Skredene kan begrave bygninger og skogsområder»

Kombinasjonen stigende temperatur og kraftig nedbør og vind gir økt skredfare i Oppdal og Sunndal. NVE har sendt ut rødt farevarsel for onsdagen.

Skredfare. Bildet viser et skred som NVE definerer som "svært stort" (størrelse 4). Et så stort skred kan begrave og ødelegge kjøretøyer og bygninger.  Foto: reg.Obs/Tore Humstad

NVE skriver at «det er sannsynlig med store og svært store naturlig utløste skred». Skredfaren er aller størst i de områdene som får mest nedbør mellom Sunndalsfjella og Storlidalen.