Utbyggingsplaner for 332 millioner kroner

Innherredsveien blir miljøgate: Byggestart til høsten

En mangeårig drøm går i oppfyllelse for beboerne på Lademoen. Bydelen får Trondheims første miljøgate. Miljøpakken skal bygge om Innherredsveien for 332 millioner kroner.

Miljøgate. Den østlige delen av Innherredsveien skal bygges om til miljøgate med ett kjørefelt i hver retning og to felts sykkelvei på nordsiden av gata.  Foto: Ilustrasjon: Asplan Viak

De endelige vedtakene om gateprosjektet ble gjort av fylkesutvalget og formannskapet før påske.