Smittejakt på Havsteinekra helse og velferdssenter:

Rent og skittent tøy lå tett inntil hverandre

Smittedetektivene på Havsteinekra har gjort funn i garderoben. Rent og skittent arbeidstøy var i kontakt.

Smittedetektiv: Marit Langli er utlånt til Havsteinekra fra kommunens spesialavdeling for koronasmitte på EC Dahls sykehjem. Blant annet fant de at rent og skittent arbeidstøy lå tett inntil hverandre i gardeeroben.   Foto: Mariann Dybdahl

Torsdag ble det kjent at to pasienter på Havsteinekra helse- og velferdssenter har testet positivt på koronasmitte. Samtidig fikk også to ansatte påvist den samme smitten. Alle hører til i andre etasje. Det er en annen avdeling enn der det har vært smitte før.