Rektor ved Lade skole

Må regne med økt smitte og økt sykefravær når skolene åpner

Rektoren ved Lade skole sier at skolen er trygg når den åpner for 1.-4. klassingene på mandag. Likevel vil det bli krevende å ha nok voksne tilstede og å gjennomføre undervisning på samme nivå som før stengningen.

- Den store utfordringen har vært å få tydelig nok informasjon tidlig nok, slik at vi kan kommunisere ut til foreldre og elever hvordan den nye skolehverdagen blir, sier rektor Lars Petter Eggesbø på Lade skole.  Foto: Kim Nygård

Rektoren ved Lade sier at det skal være tilstrekkelig trygt å åpne skolen for 1.-4. klassingene på mandag.