Klimasmell for Trondheim - utslippene øker

Ernas høyre hånd kritiserer Rita og Co for manglende gjennomføringskraft i klimaarbeidet, etter tall som viser at klimagassutslippene i Trondheim har gått opp.

EN FIREDEL AV UTSLIPPENE: Fjernvarmeanlegget på Tiller skal utgjøre omtrent en firedel av utslippene av klimagasser i Trondheim.  Foto: jens petter søraa

Torsdag kom Miljødirektoratet med tall som viser fylkesvise og kommunevise tall for klimagassutslipp. Det viser en klimasmell for Trondheim fra 2017-2018.