Vil flytte hele sykehuset

- Flytt sykehuset i Levanger til Nord universitet på Røstad, foreslår Espen Leirset, styremedlem i Nord universitet.

Stipendiat Espen Leirset mener dette er god timing for å diskutere flytting av sykehuset til områdene ved Nord universitet (bak til høyre) i Levanger.    Foto: LEIF ARNE HOLME

Lokaliseringsdebatten er i gang på Innherred. Redaktør Roger Rein i avisa Innherred har stilt spaltene til disposisjon for vårens friskeste og mest visjonære utspill.