Et foredrag om vindkraft førte til at Trønderenergi saksøker staten

I fjor høst holdt Trønderenergis Stig Tore Laugen et foredrag på et vindkraftseminar. Det fikk følger som gjør at Trønderenergi nå har tatt ut søksmål mot staten.

«Vindkraftutbygging i Trøndelag: Fra medvind til motvind» var tittelen på innlegget til Trønderenergis konserndirektør Stig Tore Laugen som førte til en uventet avgjørelse fra Fylkesmannen.   Foto: Stig Tore Laugen

I oktober i fjor arrangerte Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim fagdager om vindkraft. Blant en rekke foredragsholdere var konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi, Stig Tore Laugen. Tittelen på innlegget hans var «Vindkraftutbygging i Trøndelag: Fra medvind til motvind».