AtB innfører nye smitteverntiltak på busser, ferger og hurtigbåter:

Halv kapasitet på bussene: Klistremerker skal sørge for en meters avstand

AtB skal merke halvparten av alle seter på bussene i Trøndelag med klistremerker for å få passasjerene til å holde en meters avstand, og dermed unngå for fulle busser.

Avstand. AtB skal bruke klistremerker for å minne passasjerene om å holde avstand slik at bussene ikke blir for fulle.  Foto: Frank Brevik

En ny smittevernveileder fra Folkehelseinstituttet (FHI), som kom denne uken, anbefaler alle kollektivselskaper, som et tiltak for å redusere kontakten mellom passasjerene, å bare bruke annethvert sete på bussen.