Vil ikke at offentligheten skal ha innsyn i hva kraftselskapene driver med

Ikke bare Trønderenergi, men også Vestlandets største energiselskap BKK, går til retten for å slippe å være underlagt offentlighetsloven.

Konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi AS går i likhet med sin kollega i vestlandets største energiselskap BKK til sak for å slippe å bli omfattet av offentlighetsloven. Bildet er fra åpningen av vindkraftverket i Roan.   Foto: Kim Nygård

Begge energikonsernene har nylig fått fylkesmanns-avgjørelser mot seg som sier at morselskapene Trønderenergi AS og BKK AS er underlagt offentlighetsloven. Dette er ikke bare de to selskapene sterkt uenige i, men også bransjeorganisasjonen deres Energi Norge.