Regjeringen utsetter prosjektet som skulle gi en halvtime kortere reisetid

Dobbeltspor på Dovrebanen legges på is ikke bare ett, men i hvert fall i to år, på grunn av økte kostnader på andre prosjekt. - En bombe, sier Aps Kirsti Leitrø.

Drømmen om to timer kortere reisetid fra Oslo til Trondheim, ble satt på vent med revidert nasjonalbudsjett tirsdag.  

Ap vil nå ha full gjennomgang av Intercity-prosjektet.