Frykter nye ulykker med skolebarn i trafikkert veikryss

Foreldre på Charlottenlund er bekymret for skoleveien til barna. Nå ber de kommunen hindre at nye boliger på Overvik øker trafikken i området ytterligere.

Mange av skolebarna på Charlottenlund må over Skovgård-krysset på vei til skolen. Her går (fra venstre) fjerdeklassingene Karen, Julia og Adele i et uvanlig mai-vær. Foran dem går førsteklassingene Ferdinand og Marcus.  Foto: Håvard Jensen

- To ganger har skoleelever blitt påkjørt her i løpet av de siste par-tre årene. Det siste tilfellet var like før jul, sier Silje Færestrand og peker mot Skovgård-krysset.