Hyblifiseringen av Møllenberg:

Bygget om bygård på Møllenberg - søkte om lov flere år etterpå

Før var det fem soverom i Bakkegata 9 på Møllenberg. Etter at den nye eieren tok over ble det 19 soverom.

Eieren av Bakkegata 9, Raymond Molberg, vil ikke snakke med Adresseavisen, men skriver i en e-post at "Vi forholder oss til de vedtak Trondheim Kommune måtte komme med."  Foto: Mariann Dybdahl

Nå har Trondheim kommune sagt nei til at førsteetasjen i Bakkegata 9 bygges om fra næringsareal til bolig. Men flere år før han søkte om tillatelse til bruksendring, hadde eieren Raymond Molberg allerede bygget om.