Gult farevarsel: Stor snøsmelting gir økt fare for jordskred

NVE har sendt ut gult varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare i de sørlige delene av Trøndelag fra fredag. «Det ventes noen skredhendelser», skriver varsom.no

Jordskred. NVE har sendt ut gult varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare i de sørlige delene av Trøndelag fra fredag til lørdag.  Foto: Christer Stensås

Varselet gjelder fra fredag morgen til lørdag morgen.