Klart for bygging av den nye politistasjonen på Heimdal

Nå har politikerne i bygningsrådet i Trondheim vedtatt hvordan den nye politistasjonen på Heimdal skal bli.

Ny Politistasjon Sør på Heimdal får fasade i tegl. Hovedinngang og adkomst for myke trafikanter blir fra Johan Tillers vei.  Foto: Illustrasjon: Arkitektkontoret Odd Thommesen AS

Tirsdag vedtok bygningsrådet detaljreguleringen for ny Politistasjon Sør i Johan Tillers vei 3 på Heimdal.