Trolig flere som sliter psykisk:

- Mange vegrer seg for å ta kontakt, fordi de er redde for å belaste helsetjenestene

En studie fra UiO viser at angst- og depresjonssymptomene nærmest har tredoblet seg etter at koronatiltakene ble satt inn i Norge. Samtidig får Trondheim kommune færre henvendelser enn normalt på lavterskeltilbudene sine.

Psykologspesialist Viviann Sandberg Larsen i Trondheim tror flere sliter nå enn før koronatiltakene kom.  Foto: Håvard Jensen

- Psykiske lidelser er litt «stille lidelser» som er blitt nedprioritert i denne perioden, til tross for at vi vet at nedstenging av samfunnet har store konsekvenser for folks psykiske helse. Vi har brukere som ikke nødvendigvis bråker så mye, eller som roper høyest, fordi symptomene deres nettopp hindrer dem i dette, sier Viviann Sandberg Larsen.