Slipper å reise til utlandet for å bli gravid - en stor dag mener overlege

De nye endringene i bioteknologiloven åpner blant annet for at par og enslige ikke lenger behøver å reise utenlands for å benytte seg av sæd- eller eggdonor.

Overlege Øyvind Nytun sier fagmiljøet har ønsket seg de nye endringene lenge..  Foto: Aleksander Myklebust

Øyvind Nytun, overlege ved fertilitetsseksjonen ved St. Olavs hospital mener dette er en stor dag både for fagmiljøet og pasientene.