– Vi kan ikke forstå hvorfor de skal brenne farlig avfall midt i et boligområde

Statkraft Varme AS har søkt om å få brenne farlig avfall ved Heimdal varmeanlegg i Trondheim. Naboene er bekymret, og vil protestere mot planene.

Naboer reagerer på planene om å brenne farlig avfall ved forbrenningsanlegget på Heimdalsmyra. Her er noen av familiene samlet ved anlegget.   Foto: Terje Svaan

Naboene til Heimdal varmeanlegg på Tiller i Trondheim har organisert et opprop mot planene om brenning av 12 000 tonn farlig avfall i året, og vil sende inn en omfattende merknad til Fylkesmannen i Trøndelag.