St. Olavs hospital:

Flere kan få en forsinket kreftdiagnose som følge av koronakrisa

Færre kreftpasienter er blitt henvist til St. Olav som følge av koronapandemien. - Bekymringsfullt, mener kreftoverlege.

- Pasienter som har symptomer på alvorlig sykdom, skal ikke nøle med å kontakte sykehuset, sier Arne Solberg, klinikksjef ved kreftklinikken ved St. Olavs hospital. Han er bekymret for pasientnedgangen under koronapandemien.  Foto: Rune Petter Ness

- Det er ingen grunn til å tro at folks endring av livsførsel under koronapandemien har ført til at færre har utviklet kreft. Vi tror nok dessverre årsaken er at pasienter har vært tilbakeholdne med å oppsøke helsevesenet, sier Arne Solberg, klinikksjef ved kreftklinikken ved St. Olavs hospital.