NVE avblåser faren for storflom i Trøndelag og resten av landet

Varmt vær de neste dagene gjør at NVE avlyser faren for storflom.

Flom. Det blir ingen storflom i Gaula i år. Høye temperaturer uten nedbør gjør at det bare blir normal vårflom i vassdragett.  Foto: Bent Ramberg

- Værutviklingen den siste uken og ikke minst de neste dagene, med varmt vær uten nedbør, er veldig gunstig med tanke på å unngå en stor flom, sier vakthavende hydrolog Knul Ola Aamodt ved flomvarslingstjenesten i NVE.