Slik kan den nye veien mot Flakk bli:

Planlegger tunnel mellom Ila og Flakk

Landsdelens mest rasutsatte vei kan bli lagt i tunnel. En mulighetsstudie av fylkesvei 715 mellom Ila og Flakk utarbeidet av Statens vegvesen har vurdert fire ulike tunnelløsninger.

Et mangeårig ønske om en tunnel mellom Ila og Flakk kan bli virkelighet. Mulighetsstudien, som ble presentert under torsdagens møte i hovedutvalg for veg i Trøndelag fylkeskommune, anbefaler å gå videre med planleggingen av to ulike alternativer.