Stjørdal sa ja, nå er det opp til politikerne i Trondheim og Malvik

Lokalpolitikerne i Stjørdal sier ja til Nye veier og bygging av firefelts motorvei med fartsgrense på 110 km/t mellom Ranheim og Værnes. Nå gjenstår bare den politiske behandlingen i Malvik og Trondheim.

- Dette er en milepæl i samfunnsutviklinga i regionen. Vi er den første kommunen som får behandle et infrastrukturprosjekt til 6 milliarder kroner. Det vil ha enorm samfunnsnytte, sier Sp-ordfører Ivar Vigdenes.  Foto: Foto: Bjørn Fuldseth

De folkevalgte i Stjørdal kommune var først ute med å si sin mening om E6-planene til Nye veier torsdag kveld. Et klart flertall, med 30 mot 11 stemmer, gjorde et historisk vedtak.