Tegner skissene for ny utbygging på Værnes

Skisseprosjektet skal etter planen munne ut i en storstilt utbygging av terminalen på Værnes.

Ambisjonene med skisseprosjektet er at Trondheim lufthavn Værnes skal bli mer moderne, bedre for de reisende og mer miljøvennlig.  Foto: Illustrasjon: Nordic – Office of Architecture.

Det er arkitektkontoret Nordic – Office of Architecture - tidligere kjent som Narud Stokke Wiig, som har fått oppdraget i samarbeid med COWI og Norconsult. De starter arbeidet i tett samarbeid med Avinor før sommeren.