13 dager igjen av skoleåret:

Oppgitte rektorer hadde håpet på normal skole først til høsten

- Jeg er imponert over endringsviljen og kompetansehevingen til lærerne, som har vært enorm. Men endrings-slitasjen er like stor. De har virkelig behov for avspasering nå, sier rektor Cato Høve ved Sverresborg ungdomsskole.

- Hos oss blir det ikke mye endringer, sier rektor Cato Høve ved Sverresborg ungdomsskole. De har gjennomført tilnærmet normal skoledag siden gjenåpningen   Foto: Mariann Dybdahl

Det er 190 dager i et skoleår, nå gjenstår 13 for grunnskoleelevene og 14 i videregående. På papiret.