Mange barn kommer ikke til å få tilbudet Regjeringen har lovet

Fra førstkommende tirsdag er det tilbake til normalen på skolene igjen. Men det er bare en stor hake ved det hele. Bussene får bare kjøre halvfulle til skolen.

- Det foreligger nå en svært stor risiko for et Svarteperspill, hvor de lokale aktørene, som hver eneste dag gjør så godt de kan med å håndtere alle revideringer og endringer, kan bli sittende med ansvaret for at de lovnadene som blir gitt nasjonalt ikke kan realiseres, mener Oppvekst- og velferdsdirektør Erik Stene..  Foto: LEIF ARNE HOLME

Dermed får ikke alle barn et likeverdig skoletilbud når myndighetene løsner på grepet.