Blant de dårligste i klassen på flere punkter:

Her svikter eldreomsorgen i Trondheim

Lavere grunnbemanning, dårligere bofasiliteter, og høyere sykefravær enn i både sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet. Det er blant stikkordene for eldreomsorgen i fylkets største by.

Roald Arentz i Rødt og Ingrid Skjøtskift Høyre ved Ildevolden helse- og velferdssenter, som er ett av byggene der beboerne fortsatt må dele bad og toalett.  Foto: Kim Nygård

Utviklingen framkommer i siste utgave av "kvalitetsmelding for eldreomsorgen" i Trondheim, som ble behandlet av bystyret sist uke.