Full strid om domstolene:

Åpner for å vrake Domstoladministrasjonen

Domstoladministrasjonen i Trondheim har tatt til orde for at man må ha færre tingretter i Norge. Nå krever Senterpartiet at det statlige organet blir evaluert.

POLITISK AGENDA: Justispolitisk talskvinne Jenny Klinge i Senterpartiet mener Domstoladministrasjonen har politisk slagside og en agenda for sentralisering.  Foto: Stian Lysberg Solum

- Domstoladministrasjonen har en klar politisk agenda for sentralisering som i praksis har gått utover de mindre domstolene. Tiden er moden for å evaluere om administrasjonen i Trondheim fungerer på en tilfredsstillende måte for alle domstolene, sier Sps Jenny Klinge.