Det vil koste rundt 700 millioner å få gjort noe med denne klimaverstingen i Trondheim

– Vi er positive til å se videre på hvordan et anlegg for CO₂-fangst kan realiseres, sier administrerende direktør i Statkraft varme AS.

Her på Heimdal kan planene om et karbonfangstanlegg realiseres, men det er mye som skal klaffe og planlegges.   Foto: Borgar Sagbakken

Statkrafts anlegg på Heimdal forbrenner mellom 210 000 og 225 000 tonn usortert restavfall per år. Det fossile innholdet, som for eksempel olje og plastikk, fører til CO₂-utslipp på rundt 350–360 kg per tonn. Da blir de samlede CO₂-utslippene fra forbrenning av slikt avfall på rundt 74 000 tonn i året. Nå vil både nasjonale og lokale politikere, samt Statkraft, se på hvordan en kan realisere et karbonfangstanlegg i Trondheim.