Fare for flom i Trøndelag fra fredag

- Flytt verdier bort fra kjellere og flytt campingvogner og biler som står langs elver og bekker, er rådene.

Fra fredag er det ventet at vannstanden vil stige mange steder i Trøndelag. Her fra Nidelva.   Foto: THERESE ALICE SANNE

Norges vassdrags-og energidirektorat (NVE) sender ut gult farevarsel for flom i Trøndelag og Nordland. Faren øker fra fredag formiddag.