Kommunen anbefaler å si nei til nye E6: - Overraskende, sier Nye Veier

Kommunedirektøren i Trondheim anbefaler at bystyret ikke vedtar Nye Veiers planforslag.

Illustrasjon av Nye Veiers E6-planer mellom Ranheim og Væretunnelen i Trondheim kommune fra 2019  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Nye Veier skal etter planen bygge ny firefelts E6 mellom Ranheim og Åsen. Men før det må både Trondheim, Malvik og Stjørdal vedta reguleringsplanene.