Ser du hva som er fjernet i denne parken?

Flere henvendelser om støy fra Strandveiparken har fått konsekvenser. Nå har kommunen - etter helsefaglig vurdering - fjernet det største problemet.

Trondheim kommune har tatt ned basketkurvene i Strandveiparken etter klager fra naboer.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Som et rekkefølgekrav i forbindelse med Strindheimtunnelen, ble Strandveiparken etablert. I parken ble det blant annet etablert en basketbane. En bane som har ført til utfordringer for naboene som opplever mye støy fra parken på tider det helst skal være ro.