Vil ha kortere åpningstid i barnehagene

Barnehagebarna har trolig fått et bedre pedagogisk tilbud med kortere åpningstider under koronaen. Nå vil barnehagesjefen i Trondheim innskrenke åpningstiden på permanent basis.

POSITIVT: Avdelingsleder Kjerstin Faanes ved Øya barnehage sier flere har vært tilfredse med voksentettheten i barnehagen, og dermed også tilbudet. Her er hun sammen med Lilly (4 år).  Foto: Morten Antonsen

De kommunale barnehagene i Trondheim har de siste månedene hatt redusert åpningstid fra 08.00-15.30 som følge av koronasituasjonen – noe som har ført til høyere voksentetthet i barnehagene.