Overvik-avsløringen:

Vil ha 20 000 flere innbyggere i sentrum

Høyre vil ikke ha omkamp om Overvik, men mener arealplanen i kommunen ødelegger for fortetning i sentrum.

Høyres Ingrid Skjøtskift vil ikke reversere Overvik-utbyggingen, men mener dyrkamark bør ha bedre vern i framtiden. - Det bør i prinsippet ikke legges ut ny matjord i den kommende arealpolitikken, bortsett fra små inneklemte områder. Trondheim bør fortettes mer og det må bygges høyere, sier Skjøtskift.  Foto: Morten Antonsen

Adresseavisen avslørte denne uken store planer for utbyggingen på Overvik. Utbyggerne forventer å bygge 3702 boliger på området, noe som vil gi et overskudd på ni milliarder for eierne av utbyggingsprosjektet. Dette kom fram i et hemmelig salgsdokument.