Slik har koronaen endret oss og livene våre

Vi har fått nye datakunnskaper, lært oss digitale møter og videokonferanser. Mange av oss har lært at det går helt greit å ha arbeidsplass ved spisebordet hjemme.

Eksempelet Bakklandet: På Bakklandet bodde folk, det var småbedrifter og butikker her. Disse arkitektene tror dette blir idealet etter koronaen. Fra venstre: Markus Schwai, Jørgen Tellefsen Relling, Erik Frydenlund Hofsbro og Steffen Wellinger, alle Instiutt for arkitektur og planlegging  Foto: Morten Antonsen

Spørsmålet er hva vi kommer til å ta med oss videre når koronatida er over. Fører koronakrisa til varige endringer for oss eller kommer vi ti å glemme alt vi har lært?