Frykter over 100 overtallige i trondheimsskolen:

– Jeg møter dem med et smil om morgenen. Nå må jeg forlate alle

Tonje Næss elsker jobben sin, å være der for elevene som strever med skolehverdagen. Hun kjenner dem. De kjenner henne. Nå må hun forlate elevene hun brenner for.

Være til stede. For de mest sårbare barna, er det hver dag så viktig å være til stede, understreker miljøveileder Tonje Næss. Hun er bekymret for skolehverdagen til barna som har behov for ekstra oppmerksomhet.  Foto: Mariann Dybdahl

I 2019 mistet Sjetne skole fire av sine miljøveiledere. Nå må Næss og ytterligere to forlate skolen. Hun skal ikke lenger stå smilende på trappa om morgenen for å ta imot de som trenger litt ekstra oppmerksomhet, eller være med dem ut fra timen når de har behov for en pause.