Flere kommuner utreder redusert barnehageåpningstid

Vurderer kortere barnehagedag - ber om debatt

Kommuneadministrasjonen i Trondheim får støtte fra både Utdanningsforbundet og barnehagesjefen i Levanger i at redusert åpningstid kan bedre kvaliteten i barnehagene. De ønsker debatten velkommen.

Vil ha verdidebatt: Enhetsleder Kari Olafsen Aunet for de kommunale barnehagene i Levanger mener det er på tide å ta debatten om åpningstidene i barnehage. Levanger vurderer også redusert åpningstid.   Foto: LEIF ARNE HOLME

Debatten har rast i Trondheim etter at kommuneadministrasjonen luftet ideen om redusert åpningstid i barnehagene, for å bedre bemannings- og pedagogtettheten.