Denne brua kan bli en propp som legger Oppdal sentrum under vann

Brua på gamle E6 gjennom Oppdal kan bli som en demning når storflommen kommer. Da risikerer oppdalingene at sentrum blir lagt under vann.

Solid bru: I dag renner elva Ålma stille, men en stor vårflom kan føre til at elva flommer over og legger Oppdal sentrum under vann. Brua ble bygd av tyskerne under andre verdenskrig og er så solid at den står i mot svære vannmengder. Dermed kan den bli som en demning.  Foto: Aagot Opheim

Det gikk bra også i år. Den varslede storflommen kom ikke, vannføringen i elva Ålma er på vei ned, og oppdalingene kan puste lettet ut.