Stort sprik mellom Tobb-sjefen og jurister om kommunen kan ombestemme seg på Overvik

Tobbsjefen er tydelig: Trondheim kommune kan ikke utsette eller stoppe Overvik-utbyggingen. Hva sier ekspertene?

Adm dir i boligbyggelaget Tobb, Torbjørn Sotberg (t.h) uttalte etter Adressa-debatten om den politiske kampen om jordene at planene for Overvik er «signed and sealed». Her sammen med Sps Ola Borten Moe, regiondirektør i NHO Tord Lien og viseadministrerende direktør i Tobb Torkil R. Iversen.  Foto: Kim_Nygaard

Adresseavisen har snakket med fire jurister om hva en kommune har rett til å gjøre når de først har avsatt et område til bygging. Og hva skjedde i Bergen da politikerne plutselig gjorde om 7000 dekar jord fra byggeområder til landbruk, natur- og friluftsområder?