Johan-Jakob har mye større risiko for å få kreft enn andre:

- Jeg har alltid filtermaska innenfor hjelmen

7 av 10 brannstasjoner har ikke gjennomført tiltak for å fjerne eller redusere helserisikoen forbundet med kjemikalier og forurensinger.

-  Vi har kjøpt doble sett klær til alle ansatte og innført mange nye rutiner. Det var utenkelig for bare noen år tilbake å bruke gummihansker inni arbeidshanskene, sier brannsjef Rigman Pents og brannkonstabel Johan Jakob Eriksen.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Arbeidstilsynet har gjort 317 tilsyn i brann og feiervesen i perioden 2016 - 2018. Bakgrunnen er at brannfolk og feiere er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og lunge- og luftveislidelser enn befolkningen ellers.