Planlegger en av Norges største flyttinger av matjord på Overvik

Overvik-eier Kolbjørn Selmer planlegger å gjennomføre en av landets største flyttinger av jordbruksjord. Landbruksdirektøren omtaler målsetningen til prosjektet som «bare tull».

Overvik-utbyggingen er så vidt i gang. Noe av jorda som ligger i hauger inntil byggeplassen skal flyttes til andre steder i Trøndelag.  Foto: Rune Petter Ness

I etterkant av Adresseavisens avsløring om planene for utbyggingen av Overvik-jordet, har flere uttrykt bekymring for matjorda på området. Det er det ikke noen grunn til, mener utbyggerne.