Malvik vedtok reguleringsplan for E6

Kommunestyret i Malvik vedtok mandag kveld reguleringsplanen for E6 med to tilleggsforslag.

LEISTADKRYSSET: Illustrasjon av Leistadkrysset på nye E6.  Foto: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Kommunestyret i Malvik behandlet mandag kveld saken om reguleringsplan for E6 mellom Ranheim og Værnes - nærmere bestemt delstrekningen mellom Leistad og Helltunnelen.